Zisky a ztráty

Sledujte příjmy a výdaje společnosti pomocí této dvanáctiměsíční šablony výkazu zisků a ztrát. Pomocí spojnicového grafu zjistěte, jak vychází srovnání hrubého zisku a výdajů.

Excel, Excel Online

Stáhnout Upravit v prohlížeči
Zisky a ztráty