Agilní Ganttův diagram

Využijte agilního výkonu. Tato šablona nabízí jednoduchý způsob, jak vytvořit Ganttův diagram pomocí agilních výrazů, které vám pomůžou vizualizovat a sledovat projekt. Posuvník umožňuje přesouvat se po časové ose. Nové úkoly můžete vložit vložením nových řádků. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Agilní Ganttův diagram

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt