Akademický kalendář pro rok 2017–2018

Tato šablona akademického kalendáře má formát s týdnem začínajícím nedělí a pokrývá období od srpna 2017 do července 2018. Stínováním můžete označit termíny různých zápisů, zkoušková období, prázdniny apod.

Prémiové šablony - Word

Přejít na verzi Premium
Akademický kalendář pro rok 2017–2018

Zobrazit další prémiové šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt