Akademický kalendář pro rok 2017–2018

Tato šablona akademického kalendáře má formát s týdnem začínajícím nedělí a pokrývá období od srpna 2017 do července 2018. Stínováním můžete označit termíny různých zápisů, zkoušková období, prázdniny apod.

Word

Akademický kalendář pro rok 2017–2018

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt