Analýza ziskovosti zákazníků

Pomocí této šablony s podporou přístupnosti, která sleduje aktivní zákazníky, výnosy a náklady na prodeje v jednotlivých zákaznických segmentech, můžete určit ziskovost zákazníků. Grafy se shrnutím metrik vám poskytnou rychlé vizuální vyhodnocení nákladů v porovnání se ziskem nebo ztrátou.

Excel

Analýza ziskovosti zákazníků

Další podobné šablony

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt