Doporučující dopis

Pomocí této šablony s ukázkovým doporučujícím dopisem můžete poslat pozitivní referenci o bývalém zaměstnanci nebo spolupracovníkovi. Tato šablona podporuje přístupnost.

Word

Doporučující dopis

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt