Faktura za služby s výpočtem daně

Při fakturaci služeb na základě času vám tato faktura vypočítá ceny jednotlivých položek podle zadané hodinové sazby a připočte DPH podle zadané procentuální sazby. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Faktura za služby s výpočtem daně

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt