Graf prodeje podle oblastí

Tato šablona s podporou přístupnosti umožňuje znázornit prodej v jednotlivých oblastech. Stačí zadat data pro jednotlivé oblasti a měsíce a Excel z nich vytvoří graf.

Excel

Graf prodeje podle oblastí

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt