Grafy trendu výnosů

Tato šablona s podporou přístupu vám pomůže modelovat budoucí výnosy pomocí grafů s různými spojnicemi trendu. Po zadání základních dat z prodeje si můžete zobrazit samostatné grafy s lineárními, mocninnými, exponenciálními a dalšími spojnicemi.

Excel

Grafy trendu výnosů

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt