Hlavní účetní kniha s porovnáním rozpočtů

Nastavte si účty výdajů a zaznamenávejte svoje měsíční výdaje pomocí této šablony hlavní účetní knihy. Máte k dispozici také list pro výdaje na charitu a sponzorské dary. Měsíční výdaje se počítají na listu se souhrnem a máte k dispozici také porovnání s plánovaným rozpočtem (od začátku roku).

Excel

Hlavní účetní kniha s porovnáním rozpočtů

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt