Jednoduchá faktura za služby

Pomocí této šablony od společnosti Vertex42.com můžete vytvořit profesionální fakturu nebo stvrzenku pro svou malou firmu. Šablona je navržená pro odvětví služeb a umožňuje zadat množství a jednotkové ceny za práci nebo prodeje. Stvrzenku můžete vytvořit tak, že název Faktura změníte na Stvrzenka a pod celkovou částku přidáte poznámku, že faktura už je zaplacená.

Excel

Jednoduchá faktura za služby

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from