Kontrolní seznam domácích prací

Pomocí této šablony si můžete zorganizovat a sledovat své denní, týdenní, měsíční a sezónní domácí práce. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Kontrolní seznam domácích prací

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt