Kontrolní seznam pro domácí práce dítěte

Pomocí této bezplatné šablony kontrolního seznamu si udržíte přehled o denních nebo týdenních úkolech vašich dětí. Naplánujte například domácí úkoly na jeden nebo více večerů během týdne, přidělte práce v domácnosti, sepište úkoly na zahradě a rozvrhněte činnosti před školou a po škole. Dobře odvedenou práci můžete odměnit hvězdičkami! Tato šablona je připravená pro použití různých motivů, takže můžete změnit vzhled pomocí motivů, barev a možností pro písma na kartě Rozložení stránky ve Wordu 2007.

Word

Kontrolní seznam pro domácí práce dítěte

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt