Kontrolní seznam pro obchodní plán

Tato šablona, která podporuje přístupnost, umožňuje vyvinout formální obchodní plán s analýzou silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Můžete s ní vytvořit kontrolní seznam klíčových aktivit, které je třeba provést, aby byl plán úspěšný.

Excel

Kontrolní seznam pro obchodní plán

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt