Měsíční rozpočet domácnosti

Tato šablona rozpočtu, která podporuje přístupnost, vám pomůže sledovat měsíční příjmy a výdaje vaší domácnosti. Můžete v ní porovnat předpokládané a skutečné částky. Můžete zadat kategorie pro jednotlivé výdaje a pomocí praktických tlačítek si vyfiltrovat určité typy výdajů.

Excel

Měsíční rozpočet domácnosti

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt