Měsíční výkaz o prodeji

Tato chytrá šablona umožňuje drobným podnikatelům vést přehled prodeje za měsíc, čtvrtletí a rok a provádět prognózy. Obsažená kontingenční tabulka umožňuje snadno vytvářet přizpůsobené sestavy.

Excel

Měsíční výkaz o prodeji

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt