Mapa procesu pro vývojový diagram křížového procesu

Pomocí této šablony mapy procesu můžete zaznamenat a vizualizovat požadavky na obchodní proces. Zadáte kroky a spojnice procesu ve strukturovaném formátu včetně funkcí a fází tohoto procesu. K reprezentaci metrik a metadat procesu použijete předdefinované sloupce tabulky, kterou můžete přizpůsobit přidáním nových sloupců. Potom vyexportováním dat pomocí karty Nástroje tabulky | Návrh automaticky vytvořte vývojový diagram křížového procesu s využitím Vizualizéru dat. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Mapa procesu pro vývojový diagram křížového procesu

Další podobné šablony

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt