Mapa procesu pro vývojový diagram křížového procesu

Pomocí této šablony mapy procesu můžete zaznamenat a vizualizovat požadavky na obchodní proces. Zadáte kroky a spojnice procesu ve strukturovaném formátu včetně funkcí a fází tohoto procesu. K reprezentaci metrik a metadat procesu použijete předdefinované sloupce tabulky, kterou můžete přizpůsobit přidáním nových sloupců. Potom vyexportováním dat pomocí karty Nástroje tabulky | Návrh automaticky vytvořte vývojový diagram křížového procesu. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Mapa procesu pro vývojový diagram křížového procesu

Další podobné šablony

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt