Mapa procesu pro základní vývojový diagram

Pokud na pracovišti zavádíte nový proces nebo dokumentujete nějaký existující proces, šablona mapy procesu vám může pomoct. Šablona vývojového diagramu procesu používá symboly a diagramy ke znázorňování složitých procesů od začátku do konce. Stačí do excelové šablony vývojového diagramu zadat data o procesu a pak je exportovat. Tím automaticky vytvoříte vizuální znázornění s obrazci a spojnicemi. Šablona mapování procesů je užitečný nástroj, který vám pomůže studovat a zdokonalovat procesy a zlepšovat tak efektivitu. Použijte šablonu mapy procesu k získání přehledu o vašich procesech. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Mapa procesu pro základní vývojový diagram

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt