Mapa procesu pro základní vývojový diagram

Pomocí této šablony mapy procesu můžete zaznamenat a vizualizovat požadavky na obchodní proces. Zadáte kroky a spojnice procesu ve strukturovaném formátu. K reprezentaci metrik a metadat procesu použijete předdefinované sloupce tabulky, kterou můžete přizpůsobit přidáním nových sloupců. Potom vyexportováním dat pomocí karty Nástroje tabulky | Návrh automaticky vytvořte základní vývojový diagram. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Mapa procesu pro základní vývojový diagram

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt