Modrá účetní rozvaha

Pomocí této rozvahy můžete sledovat náklady, vytvářet svůj rozpočet a porovnávat jednotlivé roky včetně akumulovaného odpisu.

Excel

Modrá účetní rozvaha

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt