Nástroj pro naplánování události

Pomocí této šablony s podporou přístupnosti zajistíte hladký průběh akce a dodržení rozpočtu. Sledujte podrobnosti o události, data a výdaje v různých kategoriích, jakož i graf s porovnáním plánovaného a skutečného času a nákladů. Šablona je užitečná i pro jiné typy řízení projektů.

Excel

Nástroj pro naplánování události

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt