Přehled plateb (jednoduchý)

V tomto přehledu plateb s podporu přístupnosti můžete sledovat svůj aktuální zůstatek. Obsahuje pole pro číslo platby, datum, popis transakce, částku Dal (+), částku Má dáti (-) a zůstatek.

Excel

Přehled plateb (jednoduchý)

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt