Plánování nápadů (úkolů)

Pomocí této šablony pro plánování nápadů si můžete stanovit cíle, naplánovat úkoly a termíny splnění a sledovat aktuální stav. Šablona obsahuje místo na poznámky a barevně rozlišené stavové úrovně.

Excel

Plánování nápadů (úkolů)

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt