Posuvný plán

V tomto plánu můžete nastavit váhu aktivit v rámci milníků vašeho projektu. Šablona zahrnuje list pro zadávání dat, která pak automaticky aktualizují plán. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Posuvný plán

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt