Průvodní dopis k nevyžádanému životopisu

Díky této šabloně můžete vytvořit a přiložit k nevyžádanému životopisu také průvodní dopis, ve kterém uvedete své silné stránky a doložíte svou ochotu pracovat.

Word

Průvodní dopis k nevyžádanému životopisu

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt