Pracovní výkaz

Pomocí této jednoduché šablony pracovního výkazu můžete vykazovat pravidelné a přesčasové hodiny. Tato excelová šablona pracovního výkazu, která je ideální pro malé firmy, dodavatele nebo samostatně výdělečně činné, zaznamenává čas příchodu, odchodu a pauzy na oběd pro každý den pracovního týdne. Pracovní výkaz v Excelu automaticky počítá celkový počet hodin, normální pracovní dobu a přesčasové hodiny. Tato šablona pracovního výkazu vám také může pomoct se sledováním efektivity a produktivity týmů ve vaší společnosti nebo organizační jednotce. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Pracovní výkaz

Další podobné šablony

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt