Zachyťte své nejlepší okamžiky pomocí našich prémiových šablon fotoalba. STÁHNĚTE SI ŠABLONY HNED.

Pracovní výkaz

Pomocí této jednoduché šablony pracovního výkazu můžete vykazovat pravidelné a přesčasové hodiny. Tato šablona pracovního výkazu aplikace Excel, která je ideální pro malé firmy, dodavatele nebo samostatně výdělečně činné jednotlivce, zaznamená čas příchodu, odchodu a pauzy na oběd pro každý den pracovního týdne. Pracovní výkaz v aplikaci Excel automaticky počítá celkový počet hodin, normální pracovní dobu a přesčasové hodiny. Tato šablona pracovního výkazu vám také může pomoct se sledováním efektivity a produktivity týmů ve vaší společnosti nebo organizační jednotce. Tato tisknutelná šablona časového rozvrhu se dá snadno upravovat a používat k evidenci odpracovaných hodin. Toto je přístupná šablona.

Excel

Pracovní výkaz

Další podobné šablony

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt