Pracovní výkaz

S touto šablonou můžete udržovat přehled o odpracovaných hodinách (běžných a přesčasových) pro sebe nebo své zaměstnance. Tato šablona pracovního výkazu podporuje přístupnost.

Excel

Pracovní výkaz

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt