Pracovní výkaz zaměstnance (týdenní, měsíční, roční)

Tato šablona pracovního výkazu, která podporuje přístupnost, umožňuje sledovat hodiny běžné pracovní doby a přesčasy na týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční bázi. Součty se vypočítávají automaticky.

Excel

Pracovní výkaz zaměstnance (týdenní, měsíční, roční)

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt