Prezentace zemí světa

Vaši studenti společenských věd nebo geografie můžou pomocí této šablony představit zemi, kterou dostali přidělenou. Snímky obsahují informace o tom, kde se země nachází, o její geografii, klimatu, přírodě, historii, zvycích a tradicích, vládě, ekonomice a turistickém ruchu. Tato šablona podporuje přístupnost.

PowerPoint

Prezentace zemí světa

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from