Rozpočet na rekonstrukci v bytě nebo domě

Pomocí této šablony rozpočtu na rekonstrukci v bytě nebo domě můžete sledovat náklady na práci a materiál ve srovnání s původním rozpočtem. V grafu na první pohled uvidíte, jestli se držíte v mezích rozpočtu a kolik finančních prostředků vám zbývá. Výdaje jsou rozepsané na druhém listu. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Rozpočet na rekonstrukci v bytě nebo domě

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt