Rozpočet neziskové organizace

Tuhle šablonu rozpočtu mohou využít neziskové organizace nebo drobní podnikatelé ke sledování příjmů a výdajů včetně příspěvků. Akci vizualizuje vodorovný spojnicový graf.

Excel

Rozpočet neziskové organizace

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt