Rozpočet s trendy výdajů

Pomocí této šablony rozpočtu, která podporuje přístupnost, můžete sledovat měsíční výdaje své firmy na přehledném grafu a minigrafech.

Excel

Rozpočet s trendy výdajů

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt