Rozpočet události – jednoduchý

Pomocí této šablony s podporou přístupnosti můžete u akce sledovat odhadované a skutečné náklady a příjmy. Zahrnuje výkaz zisků a ztrát s grafy.

Excel

Rozpočet události – jednoduchý

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt