Rozpočet události

Pomocí této šablony můžete u akce sledovat odhadované a skutečné náklady a příjmy. Obsahuje kartu zisků a ztrát s grafy.

Excel

Rozpočet události

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt