Rozpočet události

Pomocí této šablony můžete u akce sledovat odhadované a skutečné náklady a příjmy. Obsahuje kartu zisků a ztrát s grafy.

Excel

Rozpočet události

Další podobné šablony

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt