Rozpočet události

Připravovanou akci vaší organizace nebo společnosti můžete naplánovat pomocí této šablony rozpočtu s podporou přístupnosti. Rozpočtované a skutečné náklady a příjmy budete moct porovnat v několika kategoriích.

Excel

Rozpočet události

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt