Rozvaha (jednoduchá)

Pomocí této šablony s podporou přístupnosti můžete vykazovat svá aktiva a pasiva. Šablona obsahuje aktuální aktiva, dlouhodobý majetek, jmění a aktuální i dlouhodobá pasiva.

Excel

Rozvaha (jednoduchá)

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt