Sestava prodeje

Pomocí této excelové sestavy prodeje můžete sledovat své zákazníky a produkty. Každé čtvrtletí je rozepsáno a k dispozici je prostor pro popis produktů a jména zákazníků.

Excel

Sestava prodeje

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt