Sestava správy znalostí

Díky této šabloně s podporou přístupnosti můžete monitorovat aktivity spojené se systémy správy znalostí, protože umožňuje sledovat obsah, náklady a statistiku využití.

Excel

Sestava správy znalostí

Další podobné šablony

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt