Seznam projektových úkolů skupiny

Díky této šabloně seznamu úkolů s podporou přístupnosti budou všichni členové týmu vědět, jaké úkoly mají udělat a do jakého termínu je mají dokončit.

Excel

Seznam projektových úkolů skupiny

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt