Seznam výpůjček z knihovny

Pomocí této šablony seznamu výpůjček, která podporuje přístupnost, můžete sledovat knihy a jiné materiály vypůjčené z knihovny. Poznamenáte si do ní jméno osoby, která si knihu vypůjčila, kontaktní údaje, název knihy a datum vrácení. Automaticky se vypočítá, jak dlouho je kniha vypůjčená (dny), a pro knihy s překročenou výpůjční lhůtou se zobrazí červené upozornění.

Excel

Seznam výpůjček z knihovny

Další podobné šablony

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt