Sledování charitativních darů a příspěvků (jednoduché)

Pomocí této šablony, která podporuje přístupnost, můžete po celý rok sledovat své příspěvky na charitu. Na konci roku si můžete vyfiltrovat dary, které je možné odečíst od základu daně, a zahrnout je do daňového přiznání.

Excel

Sledování charitativních darů a příspěvků (jednoduché)

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt