Souhrnná sestava rozpočtu

Tato šablona umožňuje vysokým manažerům a finančním týmům posouzení měsíční výkonnosti podle klíčových finančních a provozních metrik a ukazatelů konkurenceschopnosti. Na základě předdefinovaných vzorců se rychle generují přesné a spolehlivé přehledy skutečných měsíčních výsledků organizace v porovnání s rozpočtem. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Souhrnná sestava rozpočtu

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt