Studijní rozpočet

Prostřednictvím této šablony rozpočtu zaměřené na studenty, která je ale dostatečně flexibilní pro kohokoli, můžete sledovat své příjmy a výdaje a ověřit, zda žijete v rámci svých možností.

Excel

Studijní rozpočet

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt