Zachyťte své nejlepší okamžiky pomocí našich prémiových šablon fotoalba. STÁHNĚTE SI ŠABLONY HNED.

Svatební rozpočet

Pomocí této šablony svatebního rozpočtu, která podporuje přístupnost, si můžete naplánovat rozpočet svatby a potom sledovat skutečné výdaje oproti svým odhadům. Výsečový graf vám pomůže zjistit, jakou část celkového rozpočtu zabírají jednotlivé kategorie, a šipky vám přehledně ukážou, které položky překračují rozpočet nebo jsou pod jeho výší. Pokud chcete najít další šablony s podobným vzhledem, hledejte slovní spojení „dekorativní design“.

Excel

Svatební rozpočet

Další podobné šablony

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt