SWOT analýza konkurenceschopnosti

Svoji společnost můžete porovnat s konkurencí na základě metody SWOT analýzy (tj. analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb). Tato šablona listu s podporou přístupnosti nabízí prostor pro porovnání vaší společnosti se třemi konkurenty.

Excel

SWOT analýza konkurenceschopnosti

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt