Týdenní kalendář úkolů

Sledujte své domácí úkoly ze všech předmětů pomocí této šablony týdenního kalendáře. Tato šablona je přístupná pro osoby s postižením.

Word

Týdenní kalendář úkolů

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt