Taktický firemní marketingový plán

Pomocí této šablony s podporou přístupnosti můžete vyvinout efektivní marketingový plán. Budou v něm uvedené úkoly a očekávání ohledně daného produktu nebo služby. Šablona obsahuje oddíly pro cíl, cílový trh, souhrn sdělení pro zákazníky, výzvu k akci, postup, proces a kritéria hodnocení příležitostí, plán projektu, metriky a očekávání a schválení. Další šablony s podobným vzhledem si můžete vyhledat zadáním slov „marketingová strategie“.

Word

Taktický firemní marketingový plán

Další podobné šablony

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt