Test se zadáním eseje

Učitelé si můžou rychle přizpůsobit tuto šablonu testu vložením otázek a úpravou místa pro odpovědi žáků. Šablonu jednoduše upravíte tak, aby odpovídala různým standardním formátům papíru (letter, legal, executive, pohlednice atd.). Tato šablona podporuje přístupnost.

Word

Test se zadáním eseje

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt