Výdajový deník

Uživatel může do této šablony zaznamenávat své výdaje a ty se automaticky rozdělí do až 10 samostatných kategorií. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Výdajový deník

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt