Výdajový deník

Uživatel může do této šablony zaznamenávat své výdaje a ty se automaticky rozdělí do až 10 samostatných kategorií. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Výdajový deník

Další podobné šablony

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt