Přeskočit na hlavní obsah
Zachyťte své nejlepší okamžiky pomocí našich prémiových šablon fotoalba. STÁHNĚTE SI ŠABLONY HNED.

Výkaz příjmů a výdajů na 1 rok

Výkaz příjmů a výdajů (také nazývaný výkaz zisků a ztrát) zobrazuje příjmy a výdaje za období jednoho roku. Jde o jeden ze tří základních finančních výkazů – spolu s rozvahou a výkazem o peněžních tocích. Pomocí této šablony podporující přístupnost si můžete výkaz příjmů a výdajů vytvořit.

Excel

Výkaz příjmů a výdajů na 1 rok

Další podobné šablony

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt