Výkaz peněžních toků

Pomocí této šablony můžete analyzovat nebo znázornit peněžní toky vaší firmy za posledních dvanáct měsíců. Tento svěží návrh užitečné a skvělé šablony obsahuje minigrafy a podmíněné formátování.

Excel

Výkaz peněžních toků

Další podobné šablony

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt