Výkaz zisků a ztrát (s logem)

Pomocí této šablony, která podporuje přístupnost, můžete vytvořit komplexní výkaz zisků a ztrát vaší společnosti. Vypočítá se v něm i změna oproti předchozímu období a oproti rozpočtu v procentech.

Excel

Výkaz zisků a ztrát (s logem)

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt