Výkaz zisků a ztrát

Sledujte firemní příjmy a výdaje v této šabloně výkazu zisků a ztrát pro Excel, rozvržené na 12 měsíců. Nechybí ani referenční informace a pokyny k přípravě. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Výkaz zisků a ztrát

Další podobné šablony

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt